כיתה "גמישה", דינאמית ומודולרית המעודדת למידה רב חושית תוך כדי משחק

כיתה "גמישה" דינאמית ומודולרית המעודדת למידה רב חושית תוך כדי משחק

בית הספר הריאלי // כיתות לימוד א'

בבית הספר הריאלי בחיפה התגבשה בשנים האחרונות ההבנה שעל מנת לשפר את תהליכי הלימוד בבית הספר יש לאמץ מתודות חינוך חדשות הרואות בכל ילד וילדה בני אנוש ייחודיים ושלכל אחד מהם קצב לימוד שונה ושיטת לימוד אחרת המוציאה ממנו את המיטב. על פי תפיסת העולם שאומצה בבית הספר, לסביבת הלימוד יש גם ערך חברתי והתנהגותי שמשפיע על תהליכי הלימוד באופן משמעותי. על פי כך, החליטו בבית הספר להיכנס לתהליך הדרגתי, שיתחיל בשיפוץ כיתות א' ויתרחב בהדרגה לשכבות נוספות.

במטרה לתרגם את החזון הפדגוגי נוצר עם צוותי בית הספר תהליך שיתוף פעולה הדוק שכלל שיחות עומק רבות, שאפשרו לחדד את המטרות והצרכים של הצוות ושל הילדים מהחללים המיועדים לשיפוץ.

האתגר העיצובי היה מורכב: לייצר סביבת למידה נעימה, גמישה, דינאמית ומודולרית, בזמן מוגבל (3 חודשים כולל ביצוע) ובתקציב לא גבוה. התבקשנו לייצר סביבת למידה המאפשרת מעבר בין "תחנות", למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק, מתוך תפיסה פדגוגית לפיה סביבה כזאת מחזקת את המוטיבציה, ההנאה, היצירתיות, והעצמאות של הילדים. בנוסף לכך, הצטרפה השאיפה לעצב סביבת למידה שכל ילד וילדה יוכלו למצוא בה את המקום הנעים והבטוח ושתרכך עבורם את המעבר הלא פשוט מגן הילדים לבית הספר.

תרגום החזון הפדגוגי בא לידי ביטוי בעיצוב הכיתות (שגודלן כ – 70 מ"ר, כל אחת) באופן שבכל אחת מהן תוכננו מגוון אזורי למידה המאפשרים ומעודדים צורת לימוד אחרת: פינות מחשב, פינת אומנות, פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספרייה ועוד. התפיסה החינוכית באה לידי ביטוי גם בריהוט הכיתה: במקום השולחן המסורתי, המאפשר במקרה הטוב ישיבה של שני ילדים זה לצד זה, הוכנסו לכיתות סוגים שונים של שולחנות, שחלקם עוצבו בצורת חצי פרסה. מגוון השולחנות מאפשרים מודולריות, ישיבה בצורות שונות ועבודה פרטנית וקבוצתית. באופן הזה הילדים לומדים לשמוע את האחר, לקבל דעות שונות, לפתח סובלנות ובעיקר יכולת להתמודד עם ההטרוגניות הרבה בכיתה.

הכיתות ממוקמות במבנה מיוחד לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך, והיה לנו חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי שישמרו על האופי הייחודי של החלל. חלק מהריהוט היה קיים בחלל והוא זה שהכתיב והשפיע על הצבעוניות שנבחרה. לכל אלה צירפנו את האלמנטים החדשים לפי אסטרטגיית העיצוב. פרויקט בשיתוף חן שטיינברג נבון.

צילום: איתי בנית

בית הספר הריאלי // כיתות לימוד א׳

בבית הספר הריאלי בחיפה התגבשה בשנים האחרונות ההבנה שעל מנת לשפר את תהליכי הלימוד בבית הספר יש לאמץ מתודות חינוך חדשות הרואות בכל ילד וילדה בני אנוש ייחודיים ושלכל אחד מהם קצב לימוד שונה ושיטת לימוד אחרת המוציאה ממנו את המיטב. על פי תפיסת העולם שאומצה בבית הספר, לסביבת הלימוד יש גם ערך חברתי והתנהגותי שמשפיע על תהליכי הלימוד באופן משמעותי. על פי כך, החליטו בבית הספר להיכנס לתהליך הדרגתי, שיתחיל בשיפוץ כיתות א' ויתרחב בהדרגה לשכבות נוספות.

במטרה לתרגם את החזון הפדגוגי נוצר עם צוותי בית הספר תהליך שיתוף פעולה הדוק שכלל שיחות עומק רבות, שאפשרו לחדד את המטרות והצרכים של הצוות ושל הילדים מהחללים המיועדים לשיפוץ.

האתגר העיצובי היה מורכב: לייצר סביבת למידה נעימה, גמישה, דינאמית ומודולרית, בזמן מוגבל (3 חודשים כולל ביצוע) ובתקציב לא גבוה. התבקשנו לייצר סביבת למידה המאפשרת מעבר בין "תחנות", למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק, מתוך תפיסה פדגוגית לפיה סביבה כזאת מחזקת את המוטיבציה, ההנאה, היצירתיות, והעצמאות של הילדים. בנוסף לכך, הצטרפה השאיפה לעצב סביבת למידה שכל ילד וילדה יוכלו למצוא בה את המקום הנעים והבטוח ושתרכך עבורם את המעבר הלא פשוט מגן הילדים לבית הספר.

תרגום החזון הפדגוגי בא לידי ביטוי בעיצוב הכיתות (שגודלן כ – 70 מ"ר, כל אחת) באופן שבכל אחת מהן תוכננו מגוון אזורי למידה המאפשרים ומעודדים צורת לימוד אחרת: פינות מחשב, פינת אומנות, פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספרייה ועוד. התפיסה החינוכית באה לידי ביטוי גם בריהוט הכיתה: במקום השולחן המסורתי, המאפשר במקרה הטוב ישיבה של שני ילדים זה לצד זה, הוכנסו לכיתות סוגים שונים של שולחנות, שחלקם עוצבו בצורת חצי פרסה. מגוון השולחנות מאפשרים מודולריות, ישיבה בצורות שונות ועבודה פרטנית וקבוצתית. באופן הזה הילדים לומדים לשמוע את האחר, לקבל דעות שונות, לפתח סובלנות ובעיקר יכולת להתמודד עם ההטרוגניות הרבה בכיתה.

הכיתות ממוקמות במבנה מיוחד לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך, והיה לנו חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי שישמרו על האופי הייחודי של החלל. חלק מהריהוט היה קיים בחלל והוא זה שהכתיב והשפיע על הצבעוניות שנבחרה. לכל אלה צירפנו את האלמנטים החדשים לפי אסטרטגיית העיצוב. פרויקט בשיתוף חן שטיינברג נבון.

צילום: איתי בנית