כיתה מודולרית המתוכננת לצורות לימוד שונות המעודדת את התלמיד לפתח עצמאות ועבודת צוות

כיתה מודולרית המתוכננת לצורות לימוד שונות המעודדת את התלמיד לפתח עצמאות ועבודת צוות

בית הספר הריאלי // כיתות לימוד ב'

עיצוב סביבת הלמידה בכיתות ב', בבית הספר הריאלי, בחיפה, הינו למעשה המשך של פרויקט שהחל שנה קודם לכן ובמסגרתו עוצבו מחדש כיתות א' כחלק מתפישת עולם שהתגבשה בבית הספר ולפיה לסביבת הלימוד יש ערך חברתי והתנהגותי המשפיעים על תהליכי הלימוד באופן משמעותי.

הילדים והצוות כבר למדו ולימדו במהלך שנה שלמה בתוך סביבת למידה גמישה שאפשרה לימוד בשיטות שונות ולכן, כבר היה אפשר להבין טוב יותר מתוך ניסיון חיים אמיתי מה עובד טוב ומה פחות ועל אילו צרכים נותר עוד לענות.

כמו בחלקו הראשון של הפרויקט, התהליך כלל עבודה מעמיקה מול הצוות הפדגוגי של בית הספר, ושיתוף הפעולה הפורה איפשר לדייק עוד יותר את תרגום החזון הפדגוגי של בית הספר לסביבה הפיזית.

מתוך ההתנסות החיובית בסביבת הלמידה הגמישה של כיתות א' ביקש הצוות לשמר את סביבת הלמידה הנעימה, הגמישה, הדינאמית והמודולרית, המאפשרת מעבר בין תחנות, למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק. לכך הצטרף אתגר נוסף: שימור חוויית למידה מהנה, עצמאית ויצירתית גם במעבר לכיתה ב'.

הכיתות (בשטח של כ-70 מ"ר, כל אחת) כוללות מגוון אזורי למידה המאפשרים ומעודדים צורות לימוד שונות, כגון: פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספריה ופינות למידה מגוונות עם מגוון לוחות פעילות. גם בכיתות אלו תוכננו סוגים שונים של שולחנות, שחלקם עוצבו בצורת חצי פרסה, המאפשרים מודולריות, ישיבה בצורות שונות ולילדים לעבוד באופן פרטני וגם בצוות. אולם, בתכנון כיתות ב', בשונה מתכנון כיתות א', עלה הצורך לתכנון פינת מורה "אינטימית" – פינה בה יכולים המורים לשבת עם קבוצת ילדים מצומצמת ולהנחות אותם, לאתגר את החשיבה שלהם וגם לתגבר אותם במקרה הצורך. זאת, מבלי לארגן מחדש את מרחב הלמידה, אך עדיין להיות נוכחים בכיתה.

העיצוב מאופיין בפלטת צבעים מצומצמת ובקווים נקיים ופשוטים על מנת ליצור תחושה נעימה ושקט עיצובי כך שתהליך הלמידה ותוצרי הילדים הם שיבלטו.

גם הכיתות המיועדות לתלמידי כיתה ב' ממוקמות במבנה מיוחד לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך, לכן גם בתכנון הכיתות הללו היה לנו חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי ולשמר את אופיו הייחודי של החלל. פרויקט בשיתוף חן שטיינברג נבון.

צילום: אורית ארנון

בית הספר הריאלי // כיתות לימוד ב'

עיצוב סביבת הלמידה בכיתות ב', בבית הספר הריאלי, בחיפה, הינו למעשה המשך של פרויקט שהחל שנה קודם לכן ובמסגרתו עוצבו מחדש כיתות א' כחלק מתפישת עולם שהתגבשה בבית הספר ולפיה לסביבת הלימוד יש ערך חברתי והתנהגותי המשפיעים על תהליכי הלימוד באופן משמעותי.

הילדים והצוות כבר למדו ולימדו במהלך שנה שלמה בתוך סביבת למידה גמישה שאפשרה לימוד בשיטות שונות ולכן, כבר היה אפשר להבין טוב יותר מתוך ניסיון חיים אמיתי מה עובד טוב ומה פחות ועל אילו צרכים נותר עוד לענות.

כמו בחלקו הראשון של הפרויקט, התהליך כלל עבודה מעמיקה מול הצוות הפדגוגי של בית הספר, ושיתוף הפעולה הפורה איפשר לדייק עוד יותר את תרגום החזון הפדגוגי של בית הספר לסביבה הפיזית.

מתוך ההתנסות החיובית בסביבת הלמידה הגמישה של כיתות א' ביקש הצוות לשמר את סביבת הלמידה הנעימה, הגמישה, הדינאמית והמודולרית, המאפשרת מעבר בין תחנות, למידה רב חושית ולמידה תוך כדי משחק. לכך הצטרף אתגר נוסף: שימור חוויית למידה מהנה, עצמאית ויצירתית גם במעבר לכיתה ב'.

הכיתות (בשטח של כ-70 מ"ר, כל אחת) כוללות מגוון אזורי למידה המאפשרים ומעודדים צורות לימוד שונות, כגון: פינת התכנסות, פינה למשחק חופשי, פינת ספריה ופינות למידה מגוונות עם מגוון לוחות פעילות. גם בכיתות אלו תוכננו סוגים שונים של שולחנות, שחלקם עוצבו בצורת חצי פרסה, המאפשרים מודולריות, ישיבה בצורות שונות ולילדים לעבוד באופן פרטני וגם בצוות. אולם, בתכנון כיתות ב', בשונה מתכנון כיתות א', עלה הצורך לתכנון פינת מורה "אינטימית" – פינה בה יכולים המורים לשבת עם קבוצת ילדים מצומצמת ולהנחות אותם, לאתגר את החשיבה שלהם וגם לתגבר אותם במקרה הצורך. זאת, מבלי לארגן מחדש את מרחב הלמידה, אך עדיין להיות נוכחים בכיתה.

העיצוב מאופיין בפלטת צבעים מצומצמת ובקווים נקיים ופשוטים על מנת ליצור תחושה נעימה ושקט עיצובי כך שתהליך הלמידה ותוצרי הילדים הם שיבלטו.

גם הכיתות המיועדות לתלמידי כיתה ב' ממוקמות במבנה מיוחד לשימור, בחלל בעל היסטוריה וערך, לכן גם בתכנון הכיתות הללו היה לנו חשוב לשלב בעיצוב החדש אלמנטים ומאפיינים של המבנה המקורי ולשמר את אופיו הייחודי של החלל. פרויקט בשיתוף חן שטיינברג נבון.

צילום: אורית ארנון